17 maj 2006

Iakttagelser

* Inför eurovision song contest har SVT så föredömligt länkat till gamla Carolaklipp.
Kan det bli bättre?!


* Och så delar jag nu namn med en gravid kvällstidningsreporter i bokform. Vill bara påpeka att jag var först. Inte med att vara gravid eller existera i en bok, men med att heta agata. Juh!

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin