6 maj 2007

Viktigt:

Note to self:

Uppslukas aldrig mer så mycket av tv:n att du måste repa upp 578 maskor för att du lyckades sticka fel på den femte maskan och sedan bara stickade på under två varv.
Inget tv-program är värt det.

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin