12 oktober 2005

Sån är jag, jodå.

Hittade en länk hos Anna, där man kan räkna ut sitt livstal. Och eftersom jag verkligen tror på new age och mumbojumbo så kunde jag ju inte låta bli att testa. Och, se! Det här är ju jag i ett nummer:

Livsväg 1, den typiska ledargestalten:
Personer som har 1 som livstal är ofta mycket energiska och handlingskraftiga. Inte sällan är de även ambitiösa och bra på att fatta snabba beslut. En negativ egenskap som de har är deras otålighet och bristande självkritik.
Har du livstalet 1 så är du troligtvis en populär person som gärna är den somtar initiativ och startar nya projekt. De flesta uppfattar dig som en trygg och självsäker människa som är något av en ledartyp. Din koncentrationsförmåga är god och din något djärva och originella framtoning hjälper dig att nå dina mål i livet. Du är också mycket självständig och föredrar att ta saker och ting i egna händer.
Du kan ha svårt att känna dig tillfredsställd och vill hela tiden förbättra ditt liv. Ibland kan du ha svårt att samarbeta med andra, och en orsak till detta kan vara att du är alltför otålig. Du får försöka lära dig att andra människor kanske inte har lika mycket energi som du.

Kunde inte låta bli att markera sånt som verkligen stämmer in på agata. Fast bristande självkritik stämmer inte. Jag känner banne mig ingen som är så självkritisk som jag. Emellanåt helt i onödan, för jag är ju samtidigt bra på mycket.

1 kommentar:

Anonym sa...

oh! jag blev OCKSÅ en ETTA
/Cilla

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin