13 oktober 2005

Tröst i hösten

Jag gillar manligt svårmod. Tomas Andersson Wij uttrycker det bra i musik. Så gör även Lars Winnerbäck.
Och om hösten passar det extra bra. Särskilt den här hösten...

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin