26 oktober 2006

Musei-död

I dag öppnar Nordiska museet sin nya tapetutställning. Den hade jag gärna sett, så det måste nog bli en huvudstadsresa endera veckan.

Inte för att jag imponeras av särskilt mycket som den nya regeringen föreslår, men införandet av inträdet på museum är synnerligen dumt. Jag gillar tanken att så många som möjligt ska få tillträde till samlingarna. Med inträde sållas många bort som kanske skulle kunna lära sig mest av att gå på museum.
Och egentligen är det inte Nordiska och Moderna och Tekniska i Stockholm som får de största problemen. Det är istället de små, lokala museerna ute i landet som kommer få svårt att locka besökare eftersom de inte kan satsa på lika flashiga, skojiga och spännande utställningar. Och det är synd.

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin