14 maj 2012

Äntligen trädgård

I helgen har det grävts i jord och klippts i buskar.
Nya odlingslådor är på plats. Åtminstone en... De andra ska snart vara på plats. Och den gamla spaljén rasade ihop i vinter, så en föråldrad sängbotten har fått nytt uppdrag. Var snäll och ignorera den tillfälliga upphängningen och grunden som fortfarande bär spår av ommålningen för nio år sedan.

Här ska en klematis få slingra sig uppåt.


Och för mitt dåliga minnes skull: Följande är planterat i odlingslådorna i år:

Lilla:
 Stora:

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin