19 september 2006

Hemma bäst
För dig som tycker att jag är halvkasst berest vill jag bara påpeka att jag varit i Afrika. Ju.

Det verkar som om en del pengar borde satsas på resor. Till andra kontinenter.

create your own visited countries map or vertaling Duits Nederlands

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin